دیده شدن به بهای دریده شدن
تاريخ درج :۲۲ تير ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله


نظرات و يادداشت هاي خوانندگان


○ فیلم و فیلمنامه
○ کتاب
◄ مقاله
○ شعر
○ نمایشنامه و تئاتر
○ داستان
○ پاره نوشته
○ سایر