پاره نوشته ها
تاريخ درج :۲۸ آبان ۱۳۹۴ دسته بندي : پاره نوشته

ریشه تعصب، در مطلق انگاری پدیده هاست. تنها نسبی گرایی آنرا می خشکاند!

 نظرات و يادداشت هاي خوانندگان○ فیلم و فیلمنامه
○ کتاب
○ مقاله
○ شعر
○ نمایشنامه و تئاتر
○ داستان
◄ پاره نوشته
○ سایر