پاره نوشته ها
تاريخ درج :۲۸ آبان ۱۳۹۴ دسته بندي : پاره نوشته
ریشه تعصب در مطلق انگاری پدیده هاست. تنها نسبی گرایی آنرا می خشکاند! ادامه مطلب

پاره نوشته ها
تاريخ درج :۱۰ آبان ۱۳۸۸ دسته بندي : پاره نوشته
جملات و عبارات کوتاه ادامه مطلب○ فیلم و فیلمنامه
○ کتاب
○ مقاله
○ شعر
○ نمایشنامه و تئاتر
○ داستان
◄ پاره نوشته
○ سایر