تلویزیون و مناظره
تاريخ درج :۲۵ اسفند ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
روزنامه اعتماد / شنبه 24 اسفند1387 / صفحه 8 ادامه مطلب

وجدان؛ واژه ای که از نو باید شناخت
تاريخ درج :۰۶ آذر ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
روزنامه اعتماد / دوشنبه 27 آبانماه 1387 / صفحه 8 ادامه مطلب

چرا به سینما می رویم؟!
تاريخ درج :۱۳ شهريور ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
روزنامه اعتماد / چهار شنبه 13 شهریور ماه 1387 / ص 10 ادامه مطلب

از تاریخ نمایشی تا نمایش تاریخی
تاريخ درج :۱۷ مرداد ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
به بهانه پخش سریال یوسف: بحثی در فیلمسازی تاریخی و ضرورت تبیین سینمای مولف ( روزنامه اعتماد - پنجشنبه 17 مرداد ماه 1387 - صفحه 9 ) ادامه مطلب

قصّه یا غصّه؟
تاريخ درج :۰۳ مرداد ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
دغدغه ناچیز من و دغدغه های مهم دوستان ( روزنامه اعتماد - پنجشنبه 3 مرداد 1387 - صفحه 8 ) ادامه مطلب

رادیو - تلویزیون در اصل 44
تاريخ درج :۰۳ مرداد ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
الگوهای ایجاد شبکه خصوصی ( روزنامه اعتماد - سه شنبه 1 مرداد 1387 - صفحه 10 ) ادامه مطلب

دیده شدن به بهای دریده شدن
تاريخ درج :۲۲ تير ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
یادداشتی بر فیلم خانه جهنم ساخته سوسن تسلیمی ( روزنامه اعتماد - شنبه 22 تیر 1387 - صفحه 10 ) ادامه مطلب

نمایشگاهی با یک غرفه
تاريخ درج :۲۲ خرداد ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
درآمد زایی در نظام تلویزیون دولتی و انحصاری ( روزنامه اعتماد - پنجشنبه 22 خرداد 1387 - صفحه 9 ) ادامه مطلب

نظاره یا نظارت؟
تاريخ درج :۲۰ خرداد ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
درباره تلویزیون خصوصی ( روزنامه اعتماد - پنجشنبه 20 خرداد 1387 - صفحات 8 و 14 ) ادامه مطلب

لذت کشف
تاريخ درج :۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۷ دسته بندي : مقاله
ضرورت حفظ لذت کشف در مخاطب فیلم ( روزنامه اعتماد - سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 - صفحه 10 ) ادامه مطلب

عشق در تنگنا
تاريخ درج :۲۱ اسفند ۱۳۸۶ دسته بندي : مقاله
تحلیلی بر مفهوم عشق در سریال های تلویزیونی ( روزنامه اعتماد - سه شنبه 21 اسفند 86 - صفحه 10 ) ادامه مطلب

دغدغه جریان سازی یا شجاعت جریان پذیری؟
تاريخ درج :۲۰ بهمن ۱۳۸۶ دسته بندي : مقاله
در پاسخ به مقاله اکبر حرّ در نقد ادبیات جنگ ( روزنامه ایران - سه شنبه 10 شهریور 1383 - صفحه 16 ) ادامه مطلب○ فیلم و فیلمنامه
○ کتاب
○ مقاله
○ شعر
○ نمایشنامه و تئاتر
○ داستان
○ پاره نوشته
○ سایر