قضاوت ها
تاريخ درج :۱۵ دي ۱۳۹۳ دسته بندي : دُرّ دروغ

قضاوت ها

خسته ام ، خسته از قضاوت ها
سینه ام ، شکسته از قضاوت ها

دشت سرخ لاله های خوش بینی
بر زمین گسسته از قضاوت ها

داس بی رحم داوری  از بیخ
کنده دسته دسته از قضاوت ها

حلقه حلقه  کرده  زنجیری
دست و پا آهسته از قضاوت ها

گوش ها ، بی نیاز ِ پاسخ ها
چشم ها ، بسته از قضاوت ها

هم وکیل و هم شاهد و قاضی
یک نفس نشسته از قضاوت ها

گوییا گذشته ها ، نمی گذرند
حالیا پیوسته از قضاوت ها

رعد و رگبار و تندر تهمت
عدل را شسته از قضاوت ها

 شاید این میانه تنها عشق
بی خطر جسته از قضاوت ها

ریشه در عمق سینه های فراخ
پاک و وارسته از قضاوت ها

شاید و باید و چرا و چطور
نیست وابسته از قضاوت ها

بی گمان ، روز داوری برهد
سربلند و شایسته از قضاوت ها

راز تلخ نا داوری هرچند !
مانده سربسته از قضاوت ها

م. میرعزا
نیمه دیماه نود و سهنظرات و يادداشت هاي خوانندگان


○ فیلم و فیلمنامه
○ کتاب
○ مقاله
○ شعر
○ نمایشنامه و تئاتر
○ داستان
○ پاره نوشته
○ سایر