میوه ی سوال
تاريخ درج :۰۵ آذر ۱۳۹۳ دسته بندي : دُرّ دروغ

میوه ی سوالمیوه ی ممنوع بهشت ، سؤال  بود

هرچند که نـارس و تند و  کـال بود جهنمِ جهل
، درون آدم ، اندر بهشت
تنَش در رفاه و سرش پُرملال بود!حیوان به لب نیاورده  واژه ی چِرا؟
در باغ  عدن گویی چَرا روال بود!نباید را آدمی پرسید : چرا باید ؟!
پرسشی که درعرشیان اختلال بودتعلیم اسما به ابوالبشر از کجاست؟
اگر آن سوال نبود ، این محال بود
!بین ملائکه ، اهریمن سوال داشت
که سجده به آدم  برایش زوال بودهم او رانده ، هم انسان هبوط کرد
بهشت، جایِ حالِ بی قیل و قال بودنکند زمین شود
دوباره خونین رنگ
هراس فرشتگان ز جنگ و قتال بود 
اما بهای
پُرسش و پرستش سنگین  
که زمین صحنه ی پلکان کمال بودنه آنکه جهنم جای اهل پُرسش است
 !که پَرستشِ جاهلانه خوی شغال بود


لذت جاودانه : پُرسیدن و پَرستیدن
بهشت بی خبران، جهنم انفصال بود

آسایش آدمی ز چون و چرای اوست
آرامشی که ندارد هم از این قبال بود
!

هر چند رفاه جنت  ز کف بداد ، اما
برزخِ سؤال ، به از بهشتِ لال بود
!


م. میرعزا

آخرین روز تابستان93نظرات و يادداشت هاي خوانندگان


○ فیلم و فیلمنامه
○ کتاب
○ مقاله
○ شعر
○ نمایشنامه و تئاتر
○ داستان
○ پاره نوشته
○ سایر