یک کشف تکراری!
تاريخ درج :۲۵ آبان ۱۳۸۷ دسته بندي : میلی مترها

 

   یک کشف تکراری(!)... آیا دقت کرده اید که ما ایرانی ها عجیب در همه کارها و همه علوم کارشناس، خبره و صاحب نظر هستیم؟... هرچند حتماً خودتان قبلاً این کشف تکراری را کشف کرده اید... اما نمی دانم که این را هم کشف کرده اید که اتفاقاً عجیب اصرار داریم که همان کارشناسی و فرهیختگی خودمان را به دیگران نیز منتقل کنیم تا آنها هم مثل خودمان صاحب کمالات شوند؟... اما مطمئنم که این کشف آخر را نکرده اید که خود من چرا در بحثی که در آن تخصصی ندارم اظهار نظر می کنم؟!... یکی نیست به خود من بگوید مگر روانشناس یا مردم شناسی که بخود اجازه میدهی اظهار عقیده کنی و اتفاقاً هم اصرار داری نظرت را هم به دیگران بیاموزی... رشته تو سینما و تلویزیون است و اگر در همان رشته ات حرفی برای گفتن داری بسم الله...

   ای بچشم... چند شب پیش شبکه چهار مستندی پخش کرد درباره زندگی نوعی حشره که در داخل میوه انجیر زندگی میکرد. نریتور فیلم (گوینده متن) همه اسامی از جمله مگس سرکه، مورچه ها، شته ها و سایر حشرات را به فارسی میگفت، اما فقط آخوندک را، با اسم علمی اش (Mantidae) معرفی کرد... هوا را از من بگیر... اظهار نظر را هرگز...!

 نظرات و يادداشت هاي خوانندگان
○ هِلی شات
◄ میلی مترها