قیافه ام...؟!
تاريخ درج :۱۸ آبان ۱۳۸۷ دسته بندي : میلی مترها

  

   مدتی بود که پرسشی... قیافه ام را شبیه به علامت سؤال کرده بود: ... اینکه چرا در شهر، همه شاکی و گله مندیم؟... همه، گفتارمان سرشار از تأسف و ناله است... اما رفتارمان بندرت حاوی نشانه است... نشانه ی اعتراضی مدون... یا اهتمامی به نقد قدرت... از خود می پرسیدم... چرا میدان عمل خلوت است و تک و توک پنجره ای از ساختمان های رو به میدان... نیمه باز؟

   تا آنکه... قانون ظروف مرتبطه را بازیافتم... و به این پاسخ رسیدم... که اگر تمرکزی در شکایت نیست... به این بهاست، که آن را... در یکدیگر خالی کرده ایم... همچون ظروف مرتبطه... که فشار را به یکدیگر منتقل می کنند... مبادا سر ریز شوند...

  از آن پس... قیافه ام شبیه به علامت تعجب شد!

 نظرات و يادداشت هاي خوانندگان

○ هِلی شات
◄ میلی مترها