زندگی مدرن به سبک سنتی
تاريخ درج :۲۷ مهر ۱۳۹۵ دسته بندي : هِلی شات

 

زندگی مدرن به سبک سنتی!

 

آیا می توان با امکانات مدرن امروزی اما به سبک و سیاق سنتی قدیم زندگی کرد؟ آیا این مثل آن نیست که داخل ماشین لباسشویی با دست لباس بشوییم؟ با این کار حتمن آسیب خواهیم دید. ما نمی توانیم فرزندانمان را از معاشرت با نزدیک با دوستان همسن اما غیرهمجنس شان منع کنیم اما از امکانات مدرن ارتباطی مانند شبکه های اجتماعی، اینترنت و گوشی همراه بهرمند باشند. در اینصورت حتمن دچار تناقض رابطه و مشکلات جدی خواهند شد.

 

رشد فناوری با رشد فرهنگ در غرب به موازات یکدیگر رخ داده است. هنگامیکه اتومبیل اختراع شد، هنوز بوق نداشت و بعد از ورود به خیابانهای شهر، لزوم وسیله ای صوتی برای هشدار به عابرین پیاده احساس شد. اما ورود همزمان خودرو با بوق به کشور ما، کاربردهای غلطی مانند استفاده به جای زنگ خانه و موزیک کاروان عروسی و نظایر آنرا در جامعه بصورت عرف رایج و معمول و مقبول درآورده است!

 

فرهنگ ، تافنه ی جدا بافته ای از سایر ابعاد زندگی نیست و ترکیب همزمان سبک کهنه با نو، نمی تواند چیزی فراتر از یک تجربه فانتزی باشد. مثل آنست که روی ماشین لباسشویی مان پارچه ی ترمه عتیقه پهن کنیم! این کار فقط میتواند حس نوستالژیک ما را ارضا کند نه بیشتر. با این وجود، نبرد سنت و مدرنیته یک رویایی تمام عیار نیست، بلکه ناشی از سوتفاهم در شناخت است. یکی زاییده دیگری اما در برابر با آن. مانند نبرد رستم و سهراب که با هم و بر هم اند. آنچه آین دو را رودر روی یکدیگر قرار داده، عدم شناخت آنها از نسبت هایشان با هم است. یکی به تجربه اش می نازد و دیگری به توان ونوآوری اش. سنت با سپر عاطفه میجنگد و مدرنیسم با شمشیرجسارت. اما هردو از خاستگاه جاه طلبی و برای پیروزی.

فرایند ایجاد دموکراسی در یک جامعه نیز مربوط به همین شرایط است. دموکراسی فقط مقوله ای سیاسی نیست. ترکیب متوازن، همگون و همزمان ابعاد مختلف زندگی انسانها، در فضای دموکراتیک اجتماعی، تنها در صورتی ممکن خواهد شد که رفته رفته و به تدریج شکل گرفته و ماندگار شود. در غیر اینصورت هرگز نهادینه نخواهد شد و موجب بروز دوگانگی های رفتاری در افراد آن اجتماع میگردد.

تناقضات پیش پای بشر امروز به ویژه در جوامع سنتی، انسانها را بین انتخاب انزوا گزیدن از جهان ( که تقریبا ناممکن بنظر میرسد) و یا حل شدن و غرق گشتن در آن قرار داده است. این تناقضات هزینه ی خوشبختی و سعادت را برای ایشان افزایش داده و اصطکاک بین تعلق ذهنی و حقیقت عینی موجب فرسایش تصمیم گیری متعدد و در نتیجه تناقضات پی در پی و در نهایت سرگشتگی و سرسام روزمره شده است. کسانی که یکی از این دو راه را برگزیده اند در اقلیت قرار دارند اما توده ی مردم به نظر میرسد در کشاکش تناقضات زندگی مدرن به سبک سنتی، روزگار پیچیده و دشواری را سپری می کنند. چه بسا افت و خیزیهای مشارکت سیاسی و همچنین فاصله ی نامتعارف طبقات اقتصادی نیز، از همین دوگانگی ها ریشه می گیرد و مادامی که این کشمکش سنت و مدرنیته در نهاد جامعه بصورت روزمره ادامه دارد، گسست های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز ادامه خواهد داشت.نظرات و يادداشت هاي خوانندگان


◄ هِلی شات
○ میلی مترها