دعای مجیدیه
تاريخ درج :۲۶ تير ۱۳۹۳ دسته بندي : هِلی شات


خداوندا

به من هیچ مده... هیچ

من از تو هیچ نمی خواهم... و تنها می خواهم هیچ

خدای من

مرا ، همان فرصتی که برای خواستن دادی... کافی

مرا... از آنچه در نهادم از جوهر خلقت نهادی... کافی

تو خواستن دادی... توانستن با من

تو فرصت دادی....  دانستن با من

که اگر جز این پندارم، کفران نعمت تو نه... نقصان قدرت تو پنداشته ام

خداوندا

آنچه خود میدهی و خود میگیری... در این معامعه نیست

روز میلاد و ساعت مرگ... در این معامله نیست

آنچه در تک تک ژن هایم به ودیعه مانده از اجدادم... در این معامله نیست

و هرآنچه در کالبدم از ظاهر و باطن به هم تنیده... در این معامله نیست

خدایا

بزرگترین سپاس من از تو

نه سلامت جسم، که جز روال طبیعت نیست

و نه آرامش جان، که جز زوال حقیقت نیست

همانا

بزرگترین سپاس من از تو... اجازه ی پرسش است

و حقیقی ترین لحظه های بودنم... گرفتن پاسخ تو

اما

نه در کتاب و دفتر و واژه و پند

که در گام های کوچک و معمول روزمرگی

نه در بلندای دست نایافتنی عرفان و بندگی

که در پایین ترین و ساده ترین دو راهی های زندگی

خداوند من

به من هیچ مده... هیچ

از تو هیچ نمی خواهم... و تنها میخواهم از تو هیچ

.....

شب نوزدهم رمضان 1435نظرات و يادداشت هاي خوانندگان
◄ هِلی شات
○ میلی مترها