من کجام؟
تاريخ درج :۱۵ مرداد ۱۳۸۸ دسته بندي : هِلی شات

  

   یکی به من بگه من کجام؟...این سرزمینی که توش زندگی میکنم، چه جور جائیه؟...مردمش از زندگی چی میخوان؟...تاریخش چرا اینقدر بالا و پائین داره؟...سیاستمداراش چه تصوری از دولت و ملت دارن؟...چه چیزی ته دل این مردم رو گاهی خالی میکنه و گاهی قرص و محکم؟...این همه معدن و مخزن...این همه استعداد و نبوغ...این همه فخر و فرهنگ...این همه اعتقاد و اعتماد...و بالاخره این همه خود محوری و خود باوری...در نهایت برکته یا آفت؟... باعث پیشرفته یا سکون؟... سرعت بخشه یا ترمزه؟... یکی به من بگه، آیا اون چیزی که داره پیوسته و به مرور تغییر میکنه چیه؟ همون چیزی که شاید بالا و پائین داشته باشه؛ حتی پس و پیش هم داشته باشه، اما در نهایت داره شکل میگیره چیه؟ اون چیزی که هرچی بابتش قربانی بشه، ارزشش رو داره کدومه؟ اون چیزی که علیرغم همه خسارت ها، میشه گفت داره رو به تکامل پیش میره چیه؟... دیروز در خبرها شنیدم که دو نفر از سی و چند کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان، زن هستند...همین!

    نظرات و يادداشت هاي خوانندگان◄ هِلی شات
○ میلی مترها