نرده ها...
تاريخ درج :۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دسته بندي : هِلی شات

 

نرده ها را

آبیاری می کنم

هر بامداد

 

این زمان

بی اعتمادی را به من هم

یاد داد

 

بین ِ من

با خانه همسایه ام

 

بود

پرچینی  ز ِ مهر

 

بود

خطی سبز

از شمشادها

 

برگ ها

گلبرگ ها

 

ناگهان

با ضربتی

 

داس ِ بدبینی

همه

بر باد داد

 

داس ِ بد بینی همه بر باد داد

 

آبانماه 84نظرات و يادداشت هاي خوانندگان◄ هِلی شات
○ میلی مترها