دفن شهدا... دانشگاه... موافق... مخالف...
تاريخ درج :۰۹ اسفند ۱۳۸۷ دسته بندي : میلی مترها

  

   مراسم تدفین پنج تن از شهدای جنگ ایران و عراق در دانشگاه تهران، مخالفان و موافقانی داشت که هرکدام استدلالی برای نظر خود داشتند. موافقان این اقدام، دفن شهدا و تاسیس گورستانی کوچک در ضلع شمالی دانشگاه را، نه تنها عملی نادرست نمیدانند، بلکه معتقدند تجلیل از شهیدان و رزمندگان ایران زمین، وظیفه همه ماست و اقداماتی از این دست باعث میشود که جوانان و دانشجویان بطور روزمره و پیوسته از ایشان یاد کرده و همواره خود را وامدار شهیدان و مدافعان آب و خاک و ناموس میهن خویش بدانند. در نطقه نظر مقابل، مخالفین معتقدند که این اقدام، نه به دلیل تجلیل از شهدا، بلکه هدف، نفوذ و تحمیل نگرش سیاسی-عقیدتی خاصی به فضای دانشگاه است که مقدمه حضور پر رنگ تر اقشاری چون بسیج و نیروهای حزب الهی را برای مواجهه پیوسته به منظور مهار حرکت های دانشجویی منتقد حکومت باعث خواهد شد.

   قضاوت درباره صحت و سقم این نظریات، اعم از موافق و مخالف، بحثی است که در این مختصر وارد آن نمیشوم. آنچه در این میان قابل ذکر است مسئله انعکاس نظرات موافق و بویژه مخالف از رسانه های کشوریست که باید مورد انتقاد قرار گیرد. بعبارتی، همیشه در هر مورد میتوان موافقان و مخالفانی را برشمرد که برای ابراز موافقت یا مخالفت خود استدلالی دارند؛ اما آنچه مهم تر از مخالف یا موافق بودن است، امکان انعکاس آزاد و عادلانه نطرات دو طرف است. 

 

   روزی که ما، شهامت شنیدن اظهار نظر مخالف را پیدا کنیم و به همان اندازه که نظر موافق خود را نقل قول میکنیم، آنرا نیز بازتاب دهیم؛ سرآغاز توسعه فرهنگی و اجتماعی ماست. موافق و مخالف همیشه بوده، هست و خواهد بود؛ و این پدیده ای غیر عادی نیست، آنچه نارواست، بازتاب یکی، و ممیزی دیگریست.

   نظرات و يادداشت هاي خوانندگان○ هِلی شات
◄ میلی مترها