حرکت اول
تاريخ درج :۱۱ دي ۱۳۸۷ دسته بندي : میلی مترها

  

   حرکت اول در بازی شطرنج، انتخابی است بین حد اکثر 20 حرکت. یعنی هر یک از 8 پیاده، میتوانند یکی از دو حرکت ممکن ( یک خانه یا دو خانه به جلو) را داشته باشند؛ که جمعاً 16 حرکت خواهد شد. همچنین هر یک از دو اسب می توانند یکی از دو حرکت موسوم به L را، به راست یا چپ انتخاب کنند که معادل چهار حرکت ممکن است. لذا مجموعاً خواهیم داشت 20 حرکت ممکن.... خب ساده بود؛ نه؟

   اما حرکت دوم؛ انتخابی است بین 18 الی 20 حرکت ممکن. یعنی اگر در حرکت اول، یکی از پیاده ها، یک خانه به جلو رفته باشد؛ برای حرکت دوم، حداکثر 19 حرکت ممکن وجود خواهد داشت. زیرا 15 حرکت برای پیاده ها ( 14 حرکت برای 7 پیاده و یک خانه حرکت برای همان پیاده قبلی) و 4 حرکت برای دو اسب ( جمعاً 19 حرکت) باقیست. اما اگر سرباز، در حرکت اول خود، محل فرود یکی از دو اسب را اشغال کرده باشد ( یعنی یکی از خانه های A3,C3,F3,H3 ) آنگاه 15 حرکت پیاده ها، بعلاوه سه حرکت برای اسب ها ( یک اسب، یک حرکت ممکن و دیگری دو حرکت) که جمعاً برابر با 18 حرکت خواهد بود. در صورتیکه همان پیاده در حرکت اول خود، دو خانه به جلو رفته باشد، شرایط فرق خواهد کرد. زیرا قطعاً در هیچکدام از چهار خانه بالا ( محل فرود اسب ها) قرار ندارد و همان 19 حرکت ممکن وجود خواهد داشت. اما اگر در حرکت اول، بجای سرباز، یکی از دو اسب حرکت کند، برای حرکت دوم، مجدداً حداکثر 20 حرکت، ممکن می شود. زیرا حرکت اسب، قطعاً مانع از حرکت یکی از پیاده ها در ردیف 3 خواهد شد. لذا خواهیم داشت 14 حرکت ممکن برای 7 پیاده، باضافه دو حرکت ممکن برای اسب ساکن و 4 حرکت جدید برای همان اسبی که حرکت اول را کرد؛ جمعاً 20 حرکت.

 

   این فقط امکان های متعدد حرکت دوم بود. حالا حرکت سوم را شما محاسبه کنید... البته سعی نکنید که حرکت خودتان در زندگی را با فضای محدود شطرنج، که حد اکثر از 32 مهره و 64 خانه تشکیل شده مقایسه کنید!... بخصوص وقتی که بدانید حرکت اول زندگی تان را خودتان نکرده اید!

 نظرات و يادداشت هاي خوانندگان


○ هِلی شات
◄ میلی مترها