میانسالی

   خب... من... شروع میانسالی رو از چهل سالگی به بعد تعریف میکنم... کی به کیه؟

   عدد چهل و خصوصاً چهل سالگی پر از حرف و حدیثه که برای تکراری نشدنش از گفتن اونا پرهیز میکنم... فقط اینو بگم که گاهی این عدد جادویی، به حدی جدی و مهم جلوه میکنه که اصل موضوع، یعنی خود آدم منهای سن و سالش فراموش میشه! یه جورایی مثل لحظه سال تحویل تصوّر میشه... یه دنگ و دونگ پاندولی و ... آغاز چهل سالگی به بعد... 


○ دوره جنيني
○ نوزادي
○ کودکي
○ نوجواني
○ جواني
◄ ميانسالي
○ پيري
○ مرگ
○ دوزخ