نوزادی

 

  خب... همونطور که گفتم، من در شهر کوچیک میمه (شایدم میامی!) در نزدیکی اصفهان بدنیا اومدم. مادرم میگه... بعد از تولدم، یهو غیبم زده...از این و اون سراغمو گرفته، همه یه جورایی از گفتنش طفره رفتن... آخرش فهمیده قابله ی محترمه یا شایدم مستخدمه ی معتمده، منو برده و داخل رود خونه شسته و برگشته... اونم چله زمستون... البته تازگیا خواهرم انیس محل وقوع جرم رو تکذیب میکنه و میگه داخل حوض وسط حیاط منو شستنن نه رودخونه... در هرصورت نکته مهم اینه که اینجانب هم مثل اسفندیار روئین تن شاهنامه، در مقابل ویروس سرماخوردگی مقاوم شدم... البته اسفندیار چشماش رو بست وغوطه خورد، اما من دماغمو...

http://www.m-miraza.com/page_image/kalahrood-meyme.


○ دوره جنيني
◄ نوزادي
○ کودکي
○ نوجواني
○ جواني
○ ميانسالي
○ پيري
○ مرگ
○ دوزخ