دوره جنینی
ماقبل تاریخ دوره جنینی من بر می گرده به عهد قاجار، گویا سید مصطفی میرعزای کاشانی، تعزیه نویس معروف، از اجداد پدریم بوده و از قضا این نیمچه استعدادم در کار نمایش رو از اون مرحوم به ارٍث بردم... ادامه مطلب

نوزادی
مادرم میگه... وقتی بدنیا اومدی، یهو غیبت زد! ادامه مطلب

کودکی
یه ساله بودم که به شهر اصفهان نقل مکان کردیم . اولش محله مسجد سید ( سه راه وفایی سابق ) و بعد خیابون کاشانی فعلی که اوایل انقلاب اسمش شد مصدق... ادامه مطلب

نوجوانی
اگر بشه اسم دوره راهنمایی تحصیلی را دوره نوجوانی گذاشت، شیرین ترین خاطراتم مربوط به عضو شدن در گروه پیشاهنگی مدرسه است... خوابش رو هم نمی دیدم که اون سالها، شماره معکوس یه اتفاق خیلی بزرگه... ادامه مطلب

جوانی
سازمان جوانان ایران، 15 تا 29 سالگی رو مرزهای دوره جوانی تعریف کرده... به این ترتیب عرصه بر نوجوانی تنگ شده و میانسالی، میدون داری میکنه! ادامه مطلب

میانسالی
وصف حال... ( در نوبت نگارش ) ادامه مطلب

پیری
چشمم آب نمی خوره... ( نگارش بی نگارش ) ادامه مطلب

مرگ
بطور غیر طبیعی... ( در حال نگارش ) ادامه مطلب

جهنم
بطور کاملا طبیعی... ( در نوبت نگارش ) ادامه مطلب


○ دوره جنيني
○ نوزادي
○ کودکي
○ نوجواني
○ جواني
○ ميانسالي
○ پيري
○ مرگ
○ دوزخ